Spracovanie ekonomických procesov v systéme SAP

Garant predmetu: Martiško Bohuslav, Ing., CSc.
Vyučujúci: Kollár Igor, Ing., PhD.
Martiško Bohuslav, Ing., CSc.
 
Cieľ predmetu: Naučiť študentov spracovať vybrané ekonomické procesy v systéme SAP (riešenie prípadových štúdií).  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor