Ekonomická fakulta

Procesný a projektový manažment

Garant predmetu:
Vyučujúci: Kollár Igor, Ing., PhD.
Šebo Ján, doc. JUDr. Ing., PhD.
Virdzek Tomáš, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor