Environmentálna ekonómia a politika

Garant predmetu:
Vyučujúci: Kološta Stanislav, Ing., PhD.
Kráľ Pavol, RNDr., PhD.
Kubišová Ľuba, Mgr., PhD. - anglický jazyk
 
Cieľ predmetu: Úvod do predmetu – východiská pre tvorbu environmentálnej politiky a vymedzenie základných pojmov. Rozhodovanie spotrebiteľov o spotrebe statkov životného prostredia. Neoklasická environmentálna ekonómia a oceňovanie prírodných zdrojov. Coaseho teória a nová inštitucionálna ekonómia v ochrane životného prostredia. Alternatívne prístupy k neoklasickej environmentálnej ekonómii. Koncept trvalo udržateľného rozvoja v ekonómii. Environmentálna politika (história a tvorba). Environmentálna politika v EÚ a v SR. Ekonomické aspekty EP. Nástroje EP a ich hodnotenie. Ekonomické nástroje a regulačné nástroje EP. Environmentálna politika na regionálnej a miestnej úrovni.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Ponuka VP KOJK na AR 2016_2017 - pre inžinierske štúdium.pdf (10. 5. 2017 11:50:27)
Ponuka VP KOJK na AR 2016_2017 - pre bakalárske štúdium.pdf (10. 5. 2017 11:50:15)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Aktualizoval: Strnádová Petra