Environmental Management

Garant predmetu: Kološta Stanislav, Ing., PhD.
Vyučujúci: Kološta Stanislav, Ing., PhD.
Kubišová Ľuba, Mgr., PhD. - anglický jazyk
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Ponuka VP KOJK na AR 2016_2017 - pre inžinierske štúdium.pdf (10. 5. 2017 11:50:27)
Ponuka VP KOJK na AR 2016_2017 - pre bakalárske štúdium.pdf (10. 5. 2017 11:50:15)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Aktualizoval: Strnádová Petra