Environmental Management

Vyučujúci: Kološta Stanislav, Ing., PhD.
Kubišová Ľuba, Mgr., PhD. - anglický jazyk
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor