Territorial marketing

Vyučujúci: Borsekova Kamila, Ing., PhD.
Vaňová Anna, doc., Ing., PhD.
Vitálišová Katarína, doc., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor