Informačné systémy vo verejnom sektore

Garant predmetu:
Vyučujúci: Hronec Štefan, doc. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor