Financie a mena

Garant predmetu:
Vyučujúci: Huňady Ján, Ing., PhD.
Izáková, Katarína, Ing., PhD.
Krištofík Peter, doc. Ing., Ph.D.
Orviská Marta, prof. Ing., PhD.
Pisár Peter, doc. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor