Špeciálny seminár z financií a peňažníctva

Garant predmetu:
Vyučujúci: Krištofík Peter, doc. Ing., Ph.D.
Orviská Marta, prof. Ing., PhD.
Šuranová Zuzana, doc. Ing., PhD.
Zimková Emília, prof. Ing. PhD.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor