Information Systems in Finance (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)

Garant predmetu:
Vyučujúci: Boďa Martin, doc. Mgr. Ing. , PhD.
Hužvár Miroslav, RNDr., PhD.
Laco Peter, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: The aim of the course is to explain the reasons for the procedural approach to the development and use of information systems (IS) in the enterprises and organisations of the financial sector. Special attention is paid to the analytical IS as a key tool for decision-making which involves the management of the financial operations in the companies and organisations.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor