Štatistika a demografia

Garant predmetu: Štrangfeldová Jana, doc., Ing., PhD.
Vyučujúci: Kaščáková Alena, Ing., PhD.
Nedelová Gabriela, RNDr., PhD.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor