Verejný sektor

Garant predmetu: Mikušová Meričková Beáta, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Mikušová Meričková Beáta, prof. Ing., PhD.
Murray Svidroňová Mária, doc. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Vymedziť podstatu štátnych intervencií v oblasti verejného a súkromného sektora z ekonomického a politického pohľadu. Cieľom kurzu je oboznámiť študentov s podstatou verejného sektora a príčinami jeho existencie v zmiešanej ekonomike.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor