Počítačová grafika pre ekonómov

Garant predmetu: Laco Peter, Ing., PhD.
Vyučujúci: Laco Peter, Ing., PhD.
Pomffyová Mária, Ing. PhD.
 
Cieľ predmetu: Cieľom tohto kurzu je oboznámiť študentov so základmi počítačovej grafiky. Po úspešnom absolvovaní predmetu budú absolventi schopní vytvoriť vlastnú grafiku (plagát, leták, vizitka, propagačný materiál, web stránka, ...) a lepšie zhodnotiť, prípadne upraviť im predkladanú grafiku od grafických štúdií, reklamných agentúr či podriadených. Taktiež budú poznať rozdiely medzi jednotlivými grafickými formátmi a schopní grafiku exportovať do jednotlivých formátov.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor