Ekonomická fakulta

Ekonomická fakulta spolupracuje so SAP Slovensko

Ekonomická fakulta ponúka svojim študentom jedinečnú možnosť uplatnenia v praxi v spolupráci so SAP Slovensko
Spoločnosť SAP je globálny svetový líder v oblasti podnikových informačných systémov. V súčasnosti je ekonomický (finančný) systém SAP ERP veľmi úspešne etablovaný v Európskej únii, Amerike ale aj na Slovensku. Systém sa používa  vo výrobných podnikoch, podnikoch služieb, finančných inštitúciách (banky, poisťovne a ďalšie), verejných inštitúciách, rozpočtových organizáciách.

 
Ekonomická fakulta UMB - člen SAP University Alliances
S cieľom zvýšiť úroveň vzdelávania študentov v tejto oblasti sa Univerzita Mateja Bela stala jednou z dvoch univerzít na Slovensku, ktoré sú členom medzinárodnej organizácie SAP University Alliances. Dnes už teda patríme do rodiny viac ako 1500 univerzít z 80 krajín sveta, ktoré rozvíjajú vzdelávanie SAP po celom svete. Pre našich študentov tak vytvárame možnosť získať na trhu práce významnú konkurenčnú výhodu pred absolventmi ostatných ekonomických fakúlt.
Viac informácií
 
Spolupráca s praxou
Naša fakulta spolupracuje s organizáciami z praxe, ktoré používajú SAP alebo ho implementujú (S&T, ANEXT, Atos, Lesy Slovenskej republiky, Finančná správa Slovenskej republiky a ďalšie). S týmito organizáciami spolupracujeme aj pri zadávaní a riešení záverečných prác študentov, čo pre šikovného študenta môže znamenať prax v odbore už počas štúdia a veľmi vysokú pravdepodobnosť zamestnania v  organizácii ihneď po ukončení štúdia.
 
Konkurenčná výhoda nášho študenta – rýchle uplatnenie v praxi
Spoločnosť SAP odhaduje, že v Európskej únii chýba viac ako 50 000 odborníkov na prácu so SAP a toto číslo bude v budúcnosti vzhľadom na neustáli rast používania systému SAP narastať. V súčasnosti viac ako 60 % ekonomických subjektov vo svete  spracúva údaje použitím ekonomických a finančných systémov od spoločnosti SAP. Tento fakt vytvára pre študentov EF UMB široké možnosti uplatnenia nielen na Slovensku ale aj v Európskej únii a Amerike. Pre absolventov ekonomických odborov je veľkou výhodou, keď majú možnosť naučiť sa pracovať s týmito systémami už počas štúdia, pretože s veľkou pravdepodobnosťou bude niektorý z týchto IS ich pracovným nástrojom v praxi. Získanie základných znalostí práce so systémami SAP už počas štúdia znamená pre absolventa veľkú výhodu pri hľadaní si zamestnania. Počas štúdia môžu študenti v prípade záujmu získať certifikát potvrdzujúci ich znalosti práce so systémom SAP v spolupráci s UNIVERSITÄT DUISBURG-ESSEN v Nemecku. Usilovní a cieľavedomí študenti sa môžu počas štúdia pripraviť aj na SAP Global certifikát, ktorý im zaručuje bezproblémové zamestnanie  po ukončení štúdia nielen na Slovensku, ale kdekoľvek vo svete. Výhodou sú aj zvýhodnené ceny pre študentov.

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 6. 9. 2016 | Aktualizoval: Administrátor