Aktuality - Štát.závereč.skúšky_august 2020

Štátne skúšky

http://www.ef.umb.sk/ef/images/tlac.png

Vážení študenti, dovoľujeme si Vás informovať, že štátne záverečné skúšky na Katedre financií a účtovníctva sa v mesiaci august 2020 budú konať v nasledujúcich dňoch:

18.08. - 19.08.2020 bakalárske štátne skúšky

19.08. - 20.08.2020 inžinierske štátne skúšky

Študent je povinný zaslať prezentáciu k obhajobe záverečnej práce (ppt) tajomníkovi komisie štátnej skúšky (email uvedený v harmonograme) najneskôr do 15.08.2020 do 12:00 hod.

KFÚ_Rozdelenie študentov do komisií na ŠS IŠ a BŠ august 2020 (19. 8. 2020 8:01:16)
KFÚ_Rozdelenie študentov do komisií na ŠS BŠ august 2020 (18. 8. 2020 8:59:37)
Usmernenie k inžinierskej štátnej skúške v júni 2020 (26. 5. 2020 10:27:07)
Scénáre priebehi ing. štátnych skúšok (15. 5. 2020 18:02:07)
USMERNENIE K ODOVZDANIU BP A BŠS (1. 4. 2020 12:03:08)
USMERNENIE k odovzdaniu DP a k inžinierskej štátnej skúške (30. 3. 2020 8:25:04)
Metodické usmernenie k obhajobe DP (18. 3. 2020 10:17:27)
Metodické usmernenie k obhajobe BP (18. 3. 2020 10:15:55)
Harmonogram vypisovania ZP 2020_2021 (3. 3. 2020 10:36:27)
Návrh oponenta záverečnej práce (5. 2. 2019 16:58:22)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Vedúci KFÚ