SAIA

SAIA, n. o. 

(Slovenská akademická informačná agentúra - www.saia.sk) - zverejnila publikáciu Štipendiá a granty 2017/2018 s informáciami o finančnej podpore mobilit študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín.

Publikáciu si môžete prečítať/stiahnuť na:  https://www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-ine-publikacie/ 

Odporúčame do Vašej pozornosti nasledujúce stránky:

Databáza štipendií a grantov SAIA: granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx

EURAXESS: www.euraxess.sk/sk/

SAIA mobility: www.facebook.com/saia.mobility/

 

Kontakt: Ing. Denisa Voskárová, koordinátorka programov

SAIA, n. o., regionálne pracovisko Banská Bystrica, Tajovského 51, 974 01 Banská Bystrica

tel. 048/413 78 10, e-mail: saia.bbystrica@saia.sk, web: www.saia.sk


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 16. 1. 2018 | Aktualizoval: Dobrotová Alena