ERSA kongres 25.-28. August 2015 v Lisabone

Kamila Borseková sa aktívne zúčastnila 55. kongresu Európskej asociácie regionálnej vedy, ktorý sa konal 25. až 28. augusta v Lisabone na tému "World renaissance: Changing role for people and places" a vystúpila aktívne s príspevkom "Building of smart cities in specific conditions of transitional economies".

ERSA congres Lisabon.pdf (26. 11. 2015 10:13:43)


Za obsah zodpovedá: Borseková Kamila | Aktualizoval: Borseková Kamila