Seminár Kvantitatívne metódy v ekonómii

Záverečná prednáška prof. R. Zimku zo série jeho prednášok na tému Dynamické modelovanie ekonomických procesov, uskutočňovaných v rámci seminára Kvantitatívne metódy v ekonómii, bude v utorok 23.1.2018 o 10.00 v posluchárni P6 novej budovy EF UMB.

Anotácia prednášky. Aplikácia  teórie na konkrétnych dynamických modeloch s dôrazom na problematiku ekonomických kríz.

Plánované termíny seminárov 

23.1.2018 o 10.00 (poslucháreň P6 v novej budove) - Rudolf Zimka (UMB): Dynamické modelovanie ekonomických procesov (5. časť)

26.1.2018 o 08:45 (učebňa U7 v novej budove) - Martin Boďa (UMB): Rozšírenie Hicksovho-Moorsteenovho indexu pre meranie zmien v úrovni produktivity na viacročné obdobia

Realizované semináre

16. 1. 2018  – R. Zimka (UMB): Dynamické modelovanie ekonomických procesov (4. časť)

12. 1. 2018 – M. Hužvár (UMB): Slack considerations in DEA

9. 1. 2018  – R. Zimka (UMB): Dynamické modelovanie ekonomických procesov (3. časť)

15.12.2017 – M. Hužvár (UMB): Directional efficiency measures

1. 12. 2017 – M. Hužvár (UMB): Non-discretionary variables in DEA 

1. 12. 2017 – R. Zimka (UMB): Dynamické modelovanie ekonomických procesov (2. časť)

24.11.2017 – M. Grausová (UMB): Alternatívne metódy pre zoradenie rozhodovacích jednotiek

24.11.2017 – R. Zimka (UMB): Dynamické modelovanie ekonomických procesov (1. časť)

10.11.2017 – M. Hužvár (UMB): Superefektívnosť


Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Senková Alena