Seminár Kvantitatívne metódy v ekonómii

Seminár Kvantitatívne metódy v ekonómii založený profesorom Rudolfom Zimkom sa obvykle koná v piatok v novej budove EF UMB.

Seminár sa realizuje s finančnou podporou Slovenskej akadémie vied v rámci Jednoty slovenských matematikov a fyzikov..

Plánované termíny seminárov:

Lukáš Lafférs (FPV UMB): Mediation Analysis and Sensitivity to Identifying Assumptions
Piatok 3.5.2019 9:30 (učebňa CAU6)
Abstract
Mediation analysis evaluates different channels through which a treatment affects an outcome of interest. It aims to disentangle the total effect into a direct effect of the treatment and the indirect effects that work through different intermediate variables - mediators.
In the presentation, I will review the recent advancements in the mediation analysis literature. The main focus of the talk will be placed on sensitivity analysis to the identifying assumptions. I will review the current state of the literature and outline a few attempts to address some of the shortcomings of the existing approaches. 
This research is the partial result of APVV project APVV-17-0329, Generating scientific information to support labour market policymaking.

Realizované semináre (akademický rok 2018/19):

29.3.2019 - Tomáš Löster (VŠE Praha): Praktická aplikace shlukové analýzy v různých oborech
23.11.2018 - Martin Boďa (UMB): Štatistické analýzy v DEA
26.10.2018 - Martin Boďa (UMB): Štatistické analýzy v DEA
10. 10. 2018 - Emmanuel Thanassoulis (Aston University, Birmingham): A Frontier-based System of Incentives for Units in Organisations with Varying Degrees of Decentralisation
9. 10. 2018 - Emmanuel Thanassoulis (Aston University, Birmingham): Assessing the Cost-Effectiveness of University Academic Recruitment and Promotion Policies

Realizované semináre (akademický rok 2017/18):

4. 5. 2018 - Milan Křápek (SVŠE Znojmo): Využití statistických metod při určování a srovnávání efektivity muzeí
13. 4. 2018 - M. Boďa, E. Zimková (UMB): Improved model of financial intermediation and its sensitivity analysis
6. 4. 2018 - M. Boďa (UMB): Outliery v DEA
16. 3. 2018 - M. Boďa (UMB): A simple model of financial intermediation with an application to the Slovak banking sector
9. 3. 2018 - M. Hužvár (UMB): Obmedzenia hodnôt vstupov a výstupov v DEA
16. 2. 2018 - M. Hužvár (UMB): Dualita v optimalizačných DEA úlohách
26.1.2018 - M. Boďa (UMB): Rozšírenie Hicksovho-Moorsteenovho indexu pre meranie zmien v úrovni produktivity na viacročné obdobia
23.1.2018 – R. Zimka (UMB): Dynamické modelovanie ekonomických procesov (5. časť)
16. 1. 2018 – R. Zimka (UMB): Dynamické modelovanie ekonomických procesov (4. časť)
12. 1. 2018 – M. Hužvár (UMB): Úvahy o sklzoch vstupov a výstupov v DEA
9. 1. 2018  – R. Zimka (UMB): Dynamické modelovanie ekonomických procesov (3. časť)
15.12.2017 – M. Hužvár (UMB): Smerové miery efektívnosti
1. 12. 2017 – M. Hužvár (UMB): Non-discretionary variables in DEA
1. 12. 2017 – R. Zimka (UMB): Dynamické modelovanie ekonomických procesov (2. časť)
24.11.2017 – M. Grausová (UMB): Alternatívne metódy pre zoradenie rozhodovacích jednotiek
24.11.2017 – R. Zimka (UMB): Dynamické modelovanie ekonomických procesov (1. časť)
10.11.2017 – M. Hužvár (UMB): Superefektívnosť


Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Senková Alena