Seminár Kvantitatívne metódy v ekonómii

Seminár Kvantitatívne metódy v ekonómii sa obvykle koná v piatok v novej budove EF UMB. Semináre v zimnom semestri 2018/2019 budú zamerané najmä na štatistické analýzy v DEA, pričom východiskovou literatúrou je titul BOGETOFT, P., OTTO, L.: Benchmarking with DEA, SFA, and R. New York : Springer, 2011.

Seminár sa realizuje s finančnou podporou Slovenskej akadémie vied v rámci Jednoty slovenských matematikov a fyzikov..

Plánované termíny seminárov (akademický rok 2018/19):

Emmanuel Thanassoulis (Aston University, Birmingham)
Utorok 9.10.2018 09:05-10:25 (učebňa CAU2)
Assessing the Cost-Effectiveness of University Academic Recruitment and Promotion Policies
Streda 10.10.2018 09:05-10:25 (učebňa CAU2)
A Frontier-based System of Incentives for Units in Organisations with Varying Degrees of Decentralisation

Realizované semináre (akademický rok 2017/18):

4. 5. 2018 - Milan Křápek (SVŠE Znojmo): Využití statistických metod při určování a srovnávání efektivity muzeí
13. 4. 2018 - M. Boďa, E. Zimková (UMB): Improved model of financial intermediation and its sensitivity analysis
6. 4. 2018 - M. Boďa (UMB): Outliery v DEA
16. 3. 2018 - M. Boďa (UMB): A simple model of financial intermediation with an application to the Slovak banking sector
9. 3. 2018 - M. Hužvár (UMB): Obmedzenia hodnôt vstupov a výstupov v DEA
16. 2. 2018 - M. Hužvár (UMB): Dualita v optimalizačných DEA úlohách
26.1.2018 - M. Boďa (UMB): Rozšírenie Hicksovho-Moorsteenovho indexu pre meranie zmien v úrovni produktivity na viacročné obdobia
23.1.2018 – R. Zimka (UMB): Dynamické modelovanie ekonomických procesov (5. časť)
16. 1. 2018 – R. Zimka (UMB): Dynamické modelovanie ekonomických procesov (4. časť)
12. 1. 2018 – M. Hužvár (UMB): Úvahy o sklzoch vstupov a výstupov v DEA
9. 1. 2018  – R. Zimka (UMB): Dynamické modelovanie ekonomických procesov (3. časť)
15.12.2017 – M. Hužvár (UMB): Smerové miery efektívnosti
1. 12. 2017 – M. Hužvár (UMB): Non-discretionary variables in DEA
1. 12. 2017 – R. Zimka (UMB): Dynamické modelovanie ekonomických procesov (2. časť)
24.11.2017 – M. Grausová (UMB): Alternatívne metódy pre zoradenie rozhodovacích jednotiek
24.11.2017 – R. Zimka (UMB): Dynamické modelovanie ekonomických procesov (1. časť)
10.11.2017 – M. Hužvár (UMB): Superefektívnosť


Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Senková Alena