Seminár Kvantitatívne metódy v ekonómii

Seminár Kvantitatívne metódy v ekonómii sa obvykle koná v piatok v novej budove EF UMB. Semináre v letnom semestri 2017/2018 budú zamerané najmä na metodológiu a aplikácie DEA metód, pričom východiskovou literatúrou je titul BOGETOFT, P., OTTO, L.: Benchmarking with DEA, SFA, and R. New York : Springer, 2011.

Seminár sa realizuje s finančnou podporou Slovenskej akadémie vied v rámci Jednoty slovenských matematikov a fyzikov.

Plánované termíny seminárov:

4. 5. 2018 o 09:00 (učebňa U6 v novej budove) - Milan Křápek: Využití statistických metod při určování a srovnávání efektivity muzeí

Realizované semináre (akademický rok 2017/18):

13. 4. 2018 M. Boďa, E. Zimková (UMB): Improved model of financial intermediation and its sensitivity analysis

6. 4. 2018 - M. Boďa (UMB): Outliery v DEA

16. 3. 2018 - M. Boďa (UMB): A simple model of financial intermediation with an application to the Slovak banking sector

9. 3. 2018 - M. Hužvár (UMB): Obmedzenia hodnôt vstupov a výstupov v DEA

16. 2. 2018 - M. Hužvár (UMB): Dualita v optimalizačných DEA úlohách

26.1.2018 - M. Boďa (UMB): Rozšírenie Hicksovho-Moorsteenovho indexu pre meranie zmien v úrovni produktivity na viacročné obdobia

23.1.2018 – R. Zimka (UMB): Dynamické modelovanie ekonomických procesov (5. časť)

16. 1. 2018 – R. Zimka (UMB): Dynamické modelovanie ekonomických procesov (4. časť)

12. 1. 2018 – M. Hužvár (UMB): Úvahy o sklzoch vstupov a výstupov v DEA

9. 1. 2018  – R. Zimka (UMB): Dynamické modelovanie ekonomických procesov (3. časť)

15.12.2017 – M. Hužvár (UMB): Smerové miery efektívnosti

1. 12. 2017 – M. Hužvár (UMB): Non-discretionary variables in DEA 

1. 12. 2017 – R. Zimka (UMB): Dynamické modelovanie ekonomických procesov (2. časť)

24.11.2017 – M. Grausová (UMB): Alternatívne metódy pre zoradenie rozhodovacích jednotiek

24.11.2017 – R. Zimka (UMB): Dynamické modelovanie ekonomických procesov (1. časť)

10.11.2017 – M. Hužvár (UMB): Superefektívnosť


Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Senková Alena