Úvod > Veda a výskum > Vedecká rada >

Informácie o zasadnutiach

Plán zasadnutí Vedeckej rady Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2019: 

Apríl 2019             (26. 4. 2019)

September 2019    (26. 9. 2019)

November 2019     (28. 11. 2019)

 

O presnom termíne zasadnutie budú členovia vedeckej rady informovaní v dostatočnom časovom predstihu.

Pozvánku s materiálmi na rokovanie vedeckej rady obdržia členovia vedeckej rady najneskôr 7 dní pred zasadnutím.

 

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 7. 10. 2019 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela