Dôležité termíny

19. 3. 2018          Vypísanie tém dizertačných prác na AR 2018/2019 a ich schválenie            

16. 4. 2018          Vyhlásenie prijímacieho konania na AR 2018/2019 a zverejnenie tém dizertačných prác 

15. 6. 2018          Odovzdanie prihlášky na doktorandské štúdium v AR 2018/2019

29. 6. 2018        Prijímacia skúška na doktorandské štúdium v AR 2018/2019

 

           


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 25. 8. 2017 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela