Dôležité termíny

18. 3. 2019          Vypísanie tém dizertačných prác na AR 2019/2020 a ich schválenie            

15. 4. 2019          Vyhlásenie prijímacieho konania na AR 2019/2020 a zverejnenie tém dizertačných prác 

12. 6. 2019          Odovzdanie prihlášky na doktorandské štúdium v AR 2019/2020

28. 6. 2019          Prijímacia skúška na doktorandské štúdium v AR 2019/2020

 

           


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 15. 11. 2018 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela