Ekonomická fakulta

Dôležité termíny

17. 3. 2017          Vypísanie tém dizertačných prác na AR 2017/2018 a ich schválenie            

13. 4. 2017          Vyhlásenie prijímacieho konania na AR 2017/2018 a zverejnenie tém dizertačných prác 

12. 6. 2017          Odovzdanie prihlášky na doktorandské štúdium v AR 2017/2018

30. 6. 2017          Prijímacia skúška na doktorandské štúdium v AR 2017/2018

 

           


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 6. 10. 2016 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela