Ekonomická fakulta

Konferencie a podujatia

 

10. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie 2016

     Téma: Investovanie v Európe - súčasný stav a perspektívy

     Dátum konania: 08. november 2016

» Zborník príspevkov «


   

9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie 2015

     Téma: Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii: súčasný stav a perspektívy

     Dátum konania: 27. október 2015

» Zborník príspevkov «


 

Vedecké semináre Imricha Karvaša

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Ščerba Kamil