Konferencie a podujatia

 

Ekonomická teória a prax 2017

Téma: Ekonomická teória a prax - 40. výročie Ekonomickej fakulty UMB

Dátum konania: 03. - 04. október 2017

Program: Sekcia Financie a bankovníctvo

 

 


 

10. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie 2016

     Téma: Investovanie v Európe - súčasný stav a perspektívy

     Dátum konania: 08. november 2016

 

 » Zborník príspevkov «

 


   

9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie 2015

     Téma: Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii: súčasný stav a perspektívy

     Dátum konania: 27. október 2015 

 

» Zborník príspevkov «

 


 

Vedecké semináre Imricha Karvaša

 


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Ščerba Kamil