Akedemické a vedecko-výskumné fórum Helsinky

Kamila Borseková sa zúčastnila 19. novembra 2015 spoločne s prorektorkou pre vedu doc. Bitušíkovou na Akademickom a vedecko-výskumnom fóre ACREf organizovanom Veľvyslanectvom Slovenskej Republiky v Helsinkách zameranom na sieťovanie slovenských univerzít a výskumných pracovísk s fínskymi a estónskymi univerzitami a výskumnými inštitúciami.


Za obsah zodpovedá: Borseková Kamila | Aktualizoval: Borseková Kamila