Medzinárodný jazykový certifikát ÖSD z NJ

Nemecké oddelenie Katedry odbornej jazykovej komunikácie EF UMB vlastní licenciu na vykonávanie skúšok medzinárodného rakúskeho jazykového diplomu pre nemecký jazyk - Rakúsky jazykový diplom (Österreichisches Sprachdiplom) (bližšie info http://www.osd.at).
Všetky skúšky vychádzajú zo všeobecne platného popisu jazykových úrovní - Európskeho referenčného rámca:
http://europass.cedefop.europa.eu/sk/resources/european-language-levels-cefr

Poskytované certifikáty:
ÖSD Zertifikat A1 (ÖSD ZA1)
ÖSD Zertifikat A2 (ÖSD ZA2)
Zertifikat B1 ( ZB1)
ÖSD Zertifikat B2 (ÖSD ZB2)
ÖSD Zertifikat C1 (ÖSD ZC1)
ÖSD Zertifikat C2/ Wirtschaftsdeutsch (ZC2/WD)

Najbližší termín skúšky: -

Na skúšku je potrebné prihlásiť sa mesiac pred termínom jej konania.

Bližšie informácie:
nemecké oddelenie KOJK EF UMB, Tajovského 10:
Mgr. Viera Krešáková, PhD. (č.dv.156) viera.kresakova@umb.sk
Mgr. Eva Jurčáková, PhD. (č.dv.160) eva.jurcakova@umb.sk

Vzory testov, príp. iné informácie o skúškach (v nemčine): www.osd.at
Najbližší termín skúšok (platí pre všetky úrovne):

C2 Wirtschaftsdeutsch 2017_02_21.pdf (21. 2. 2017 13:38:00)
C1 Oberstufe Deutsch 2017_02_21.pdf (21. 2. 2017 13:37:49)
B2 Mittelstufe Deutsch 2017_02_21.pdf (21. 2. 2017 13:37:37)
B1 Zertifikat Deutsch 2017_02_21.pdf (21. 2. 2017 13:37:23)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Aktualizoval: Administrátor