Úvod > Ponuka >

Výberové konania

Europass - životopis

Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov

Informácie pre dotknutú osobu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 10. 8. 2020 | Aktualizoval: Bozová Ivana