Úvod > Ponuka >

Výberové konania

Europass - životopis

Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov

 

Informácie pre dotknutú osobu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 14. 1. 2019 | Aktualizoval: Bozová Ivana