Úvod > Ponuka >

Výberové konania

Europass - životopis

Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 21. 5. 2018 | Aktualizoval: Bozová Ivana