Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Ponuka výberových predmetov 2017/2018

Milí študenti, členovia Katedry ekonómie pre vás pripravili nasledujúcu ponuku voliteľných predmetov ako pre I. tak aj pre II. stupeň štúdia do nasledujúceho akademického roka. V prílohách sa môžete bližšie oboznámiť s obsahom vyučovaných predmetov. Veríme, že sa s viacerými z vás stretneme a spoločne budeme rozvíjať ekonomicko-spoločenskú dimenziu poznania v rámci výučby. Tešíme sa na vás...

Ponuka výberových predmetov Katedry ekonómie pre II.st..pdf (6. 4. 2017 18:58:10)
Ponuka výberových predmetov Katedry ekonómie pre I.st..pdf (6. 4. 2017 18:57:52)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Hronec Martin