Ekonomická fakulta

Návšteva z podniku Pasell na IMS PP

Dňa 23.3.2016 medzi študentov zavítal manažér kvality zo spoločnosti Pasell Slovakia, s.r.o., ktorá je dodávateľom komponentov pre spoločnosť Whirlpool. Tento priemyselný podnik je dlhodobým partnerom Inštitútu manažérskych systémov pri riešení záverečných prác, exkurziách a optimalizácii procesov priamo v tomto podniku študentmi a zamestnancami našej katedry. Manažér kvality Ing. Roman Stoklasa sa zúčastnil na prezentácii metód analýzy a modelovania podnikových procesov a v úvodnom príhovore ocenil spoluprácu medzi Univerzitou Mateja Bela a ich podnikom.

  


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Bartková Lucia