Ekonomická fakulta

Exkurzia v podniku Tatramat, a.s

Dňa 18. 04. 2016 sme sa so študentmi nášho pracoviska zúčastnili exkurzie v podniku Tatramat, a.s. , ktorý je lídrom vo výrobe ohrievačov vody (http://www.tatramat.com/sk). Študenti mali možnosť vidieť výrobný proces a dozvedieť sa viac o produktovom a marketingovom manažmente podniku. Ďakujeme zamestnancom podniku, ktorí si na nás našli čas a oboznámili našich študentov s tým, ako fungujú teoretické poznatky v praxi.

    


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Bartková Lucia