Ekonomická fakulta

IMS na medzinárodnej vedeckej konferencii

Dňa 27. a 28.4.2016 nás na medzinárodnej vedeckej konferencii Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít XI. (http://www.ismpo.sk/konfpokyny/) reprezentovali Ing. Zuzana Závadská, PhD. a študentka Bc. Veronika Korenková. Vo svojom vystúpení s názvom Identifikácia inovačného potenciálu výrobných procesov: prípadová štúdia, poukázali na aplikáciu Totálne produktívnej údržby TPM a rýchleho pretypovania výrobných zariadení SMED na príklade konkrétneho výrobného podniku. Po prezentácii v diskusii reagovali na zaujímavé otázky z auditória konferencie. Svojou prezentáciou poukázali aj na schopnosť zapojenia študentov do projektov aplikovaného výskumu, ktoré na Inštitúte manažérskych systémov realizujeme v spolupráci s hospodárskou praxou.

    


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Bartková Lucia