Ekonomická fakulta

Medzinárodná vedecká konferencia AMSE

Pravidelne organizovaná medzinárodná vedecká konferencia

Aplikácie matematiky a štatistiky v ekonómii / Applications of Mathematics and Statistics in Economics

v spolupráci s VŠE Praha a UE Wroclaw je zameraná na moderné matematické a štatistické metódy aplikovateľné pri riešení teoretických aj praktických ekonomických problémov.

  

Informácie o aktuálnom ročníku konferencie AMSE 31. 8. - 4. 9. 2016.

Informácie o predchádzajúcich ročníkoch 1998 - 2015.

 


Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor