Úvod > Uchádzač > Bakalárske štúdium >

Výsledky prijímacej skúšky - bakalárske štúdium

 

V priložených súboroch sú zverejnené výsledky prijímacej skúšky na bakalárske štúdium zo dňa 11. júna 2018, 12. júna 2018 a 15. júna 2018.

Výsledky sú zoradené podľa identifikačného čísla osoby.
Vo výsledkoch sú uvedené body za ekonómiu a cudzí jazyk. Kompletne výsledky za prijímacie konanie (prijímacia skúška + výsledky zo strednej školy) budú zverejnené v pondelok 18. 6. 2018 po zasadnutí prijímacej komisie.

 

Výsledky prijímacej skúšky na bakalárske štúdium zo dňa 11-06-2018

Výsledky prijímacej skúšky na bakalárske štúdium zo dňa 12-06-2018

Výsledky prijímacej skúšky na bakalárske štúdium zo dňa 15-06-2018

 

 

VÝSLEDKY INŽINIERSKE ŠTÚDIUM


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 15. 6. 2018 | Aktualizoval: Horvátová Lucia