Úvod > Uchádzač > Bakalárske štúdium >

Výsledky prijímacej skúšky

V priložených súboroch sú zverejnené výsledky prijímacej skúšky zo dňa 12. júna 2017, 13. júna 2017 a 16. júna 2017.

Výsledky sú zoradené podľa identifikačného čísla osoby. Vo výsledkoch sú uvedené body za jednotlivé súčasti prijímacej skúšky - matematika, ekonómia a cudzí jazyk. Kompletne výsledky za prijímacie konanie (body za jednotlivé súčasti PS + výsledky zo strednej školy) budú zverejnené v pondelok 19. 6. 2017 po zasadnutí prijímacej komisie.

 

Výsledky prijímacej skúšky na bakalárske štúdium zo dňa 12-06-2017

Výsledky prijímacej skúšky na bakalárske štúdium zo dňa 13-06-2017

Výsledky náhradného termínu prijímacej skúšky na bakalárske štúdium zo dňa 16-06-2017


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 16. 6. 2017 | Aktualizoval: Horvátová Lucia