Úvod > Uchádzač > Inžinierske štúdium >

Výsledky prijímacej skúšky

V priloženom súbore sú zverejnené výsledky prijímacej skúšky uchádzačov o inžinierske štúdium zo dňa 16-6-2017. Rozhodnutie prijímacej komisie bude zverejnené po zasadnutí prijímacej komisie v pondelok 19-6-2017.

Vysledky_PS_ING_16_06_2017.pdf (16. 6. 2017 12:56:52)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 16. 6. 2017 | Aktualizoval: Horvátová Lucia