Úvod > Uchádzač > Inžinierske štúdium >

Výsledky prijímacej skúšky

V priloženom súbore sú zverejnené výsledky prijímacej skúšky uchádzačov o inžinierske štúdium zo dňa 14-6-2019. Rozhodnutie prijímacej komisie bude zverejnené po zasadnutí prijímacej komisie v pondelok 17-6-2019.

 

Výsledky prijímacej skúšky na inžinierske štúdium - 14-06-2019


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 14. 6. 2019 | Aktualizoval: Horvátová Lucia