Ekonomická fakulta

NEMECKO - staz Berlin

informacie o mieste a prihalseni sa su v prilozenom dokumente


Lucia Kirschstein
Human Resources

Phone +49 (0)30 610 814 843
Mail lucia.kirschstein@flixbus.com

FlixMobility Experience GmbH – Karl-Liebknecht-Straße 33 – 10178 Berlin – Deutschland
Geschäftsführer: N. Voitiouk-Blum, A. Schwämmlein, J. Engert
UStId: DE302298339 /// HRB 171698 B

Please think before you print.

CEE_Traffic_Control FLIXIBUS staz.pdf (29. 6. 2016 13:38:16)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 29. 6. 2016 | Aktualizoval: Prašovská Jana