Ekonomická fakulta

2014 Predvianočný večierok

Pri príležitosti zavŕšenia štúdia na Ekonomickej fakulte UMB v akademickom roku 2014 – 2015
zorganizovali študenti 2. roku inžinierskeho štúdia odboru Cestovný ruch
pre seba a členov katedry predvianočný večierok s podtitulom

Cestovný ruch – prechádzka modrou záhradou“.

Členovia katedry ďakujú študentom za pozvanie i za príjemne strávený večer.

                                                                                                                                 


Za obsah zodpovedá: Vedúci KCRaSS | Aktualizoval: Makovník Tomáš

Ďakujeme za podporu:

Železiarne Podbrezová SAP Davital Mesto Poprad Eduard Maták Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica