Ekonomická fakulta
Úvod > Študent > Oznamy pre študentov >

Informácie o preukazoch študenta UMB

Úhradu poplatku za nový preukaz (po prijatí na UMB), za predĺženie platnosti preukazu a za duplikát preukazu bez platnej licencie CKM je nutné uskutočniť do 20. 8. 2016.

Po 20.8.2016 sa poplatok navyšuje o 2,-€ (podľa Smernice č. 7/2015 o výške poplatkov spojených so štúdiom v AR 2016/2017 na UMB a jej dodatku č.1).

Ďalšie informácie sú na www.preukazy.umb.sk na stránkach Budúci študenti 1. ročníka, Prolongácie AR 2016/2017 a Platobné údaje.


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 8. 7. 2016 | Aktualizoval: Administrátor