Úvod > Študent > Oznamy pre študentov >

Informácie o preukazoch študenta UMB

Informácie o preukazoch študenta UMB pre akademický rok 2017/2018:

Úhradu poplatku za nový preukaz (po prijatí na UMB), za predĺženie platnosti preukazu a za duplikát preukazu bez platnej licencie CKM SYTS je nutné uskutočniť do 20. 8. 2017.

Po 20.8.2017 sa poplatok navyšuje o 2,-€ (podľa bodu 4i článku 2 Smernice č. 16/2016 o výške poplatkov ... v akademickom roku 2017/2018 na UMB).

 

Ďalšie informácie sú na www.preukazy.umb.sk na stránkach Budúci študenti 1. ročníka, Prolongácie AR 2017/2018 a Platobné údaje.


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 15. 8. 2017 | Aktualizoval: Administrátor