Úvod > Absolvent >

Najlepšie aktuárske diplomové práce

Oficiálne výsledky súťaže o najlepšiu aktuársku diplomovú prácu v roku 2016 sú nasledujúce:

1. Miesto: Tomáš Hájek,
EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE, FAKULTA HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY
OCENENIE NOVÉHO OBCHODU V ŽIVOTNOM POISTENÍ POUŽITÍM SYSTÉMU PROPHET

2. Miesto: Zuzana Baradlaiová
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY
REKURENTNÉ TRIEDY POČTU POISTNÝCH PLNENÍ A ZOVŠEOBECNENIE REKURZIE V MODELI KOLEKTÍVNEHO RIZIKA

3. Miesto: Martin Balko
UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI, EKONOMICKÁ FAKULTA,
VPLYV NOVÉHO ZÁKONA O POISŤOVNÍCTVE NA STANOVENIE RIZIKOVÉHO KAPITÁLU

Gratulujeme nášmu úspešnému absolventovi! Prezentácia diplomových prác pred členmi Slovenskej spoločnosti aktuárov sa uskutoční dňa 20. októbra o 15:30 v priestoroch Národnej banky Slovenska.


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 20. 9. 2016 | Aktualizoval: Administrátor