Ekonomická fakulta
Úvod > Fakulta >

Akademický senát

Predsedníčka akademického senátu
Ing. Elena Bogyová, CSc. KFaÚ elena.bogyova@umb.sk
     
Podpredsedovia akademického senátu
Ing. Barbora Mazúrová, PhD. KE barbora.mazurova@umb.sk
Monika Halmiová   monika.halmi@gmail.com
     
Členovia zamestnaneckej časti
doc. Ing. Zdenka Musová, PhD. KEMP zdenka.musova@umb.sk
Ing. Kamila Borseková, PhD. IEV kamila.borsekova@umb.sk
doc. Ing. Ján Orieška, PhD. KCRaSS jan.orieska@umb.sk
Mgr. Ľuboslava Kubišová, PhD. KOJK luboslava.kubisova@umb.sk
Ing. Ingrid Styková Dekanát ingrid.stykova@umb.sk
doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD. KVEaRR jan.sebo@umb.sk
Ing. Igor Kollár, PhD. KKMaIS igor.kollar@umb.sk
Ing. Katarína Zimermanová, PhD. IMS Poprad katarina.zimermanova@umb.sk
     
Členovia študentskej časti
Jozef Baboš   jozef.babos11@gmail.com
Daniel Krišo   kriso@centrum.sk
Dominika Voľanská   dominika.volanska@gmail.com
Ing. Martin Kiaba   martin.kiaba@umb.sk
     
Tajomníčka    
Lucia Jančíková  

lucia.jancikova@umb.sk

     
Volebná komisia akademického senátu 
Predsedníčka volebnej komisie
Ing. Barbora Mazúrová, PhD.    
     
Členovia volebnej komisie 
Ing. Ingrid Styková    
Dominika Voľanská    

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 16. 2. 2017 | Aktualizoval: Administrátor