Úvod > Fakulta >

Akademický senát

 

Predsedníčka akademického senátu
Ing. Barbora Mazúrová, PhD. KE barbora.mazurova@umb.sk
     
Podpredsedovia akademického senátu
doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD. KVEaRR jan.sebo@umb.sk
Bc. Monika Halmiová   monika.halmi@gmail.com
     
Členovia zamestnaneckej časti
doc. Ing. Zdenka Musová, PhD. KEMP zdenka.musova@umb.sk
Ing. Kamila Borseková, PhD. IEV kamila.borsekova@umb.sk
doc. Ing. Ján Orieška, PhD. KCRaSS jan.orieska@umb.sk
Mgr. Petra Strnádová, PhD. KOJK petra.strnadova@umb.sk
Ing. Ingrid Styková Dekanát ingrid.stykova@umb.sk
doc. Ing. Zuzana Šuranová, PhD. KFU zuzana.suranova@umb.sk
Ing. Igor Kollár, PhD. KKMaIS igor.kollar@umb.sk
Ing. Katarína Zimermanová, PhD. IMS Poprad katarina.zimermanova@umb.sk
     
Členovia študentskej časti
Nora Bělousovová    nora.belousovova@gmail.com
Bc. Simona Burčíková   sima.burcikova@gmail.com
Bc. Terézia Cingelová   cingelova.t@gmail.com
Ing. Maroš Malíček   maros.malicek@umb.sk
     
Tajomníčka    
Bc. Darina Janošková  

darina.janoskova@umb.sk

     
Volebná komisia akademického senátu 
Predsedníčka volebnej komisie
Ing. Ingrid Styková    
     
Členovia volebnej komisie 
Ing. Mazúrová Barbora, PhD.    
Ing. Zimermanová Katarína, PhD.    
Bc. Burčíková Simona    
Terézia Cingeľová    

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 5. 9. 2018 | Aktualizoval: Administrátor