Podmienky prijatia na 3. stupeň

Podmienky prijatia na 3. stupeň štúdia v akademickom roku 2018/2019 nájdete v priloženom súbore.

Podmienky prijatia na 3. stupeň v AR 2018_2019.pdf (25. 8. 2017 8:44:45)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 25. 8. 2017 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela