Podmienky prijatia na 3. stupeň

Podmienky prijatia na 3. stupeň štúdia v akademickom roku 2019/2020 nájdete v priloženom súbore.

Podmienky prijatia na doktorandské štúdium v AR 2019_2020.pdf (14. 1. 2019 14:09:15)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 14. 1. 2019 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela