Podmienky prijatia na 3. stupeň

Podmienky prijatia na 3. stupeň štúdia v akademickom roku 2020/2021 nájdete v priloženom súbore.

Podmienky prijatia na 3. stupeň v AR 2020_2021.pdf (27. 9. 2019 10:43:19)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 27. 9. 2019 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela