Ekonomická fakulta

Informácie pre uchádzačov

Školitelia - zoznam (dec.2017).pdf (12. 12. 2017 11:24:14)
DrŠ - PK - info pre uchádzačov 2018_19.pdf (25. 8. 2017 9:02:44)
DrŠ - PK - ekonómia (obsahové zameranie).docx (6. 10. 2016 10:13:37)
DrŠ - PK - cudzí jazyk (obsahové zameranie).docx (6. 10. 2016 10:13:30)
Prihlaska_III_stupen.pdf (6. 10. 2016 10:12:09)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2017 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela