Informácie pre uchádzačov

Témy DP - EMP 2018-19.pdf (11. 4. 2018 11:18:44)
Témy DP - FIN 2018-19.pdf (14. 3. 2018 6:41:00)
Témy DP - VEP 2018-19.pdf (13. 3. 2018 14:16:30)
EKONÓMIA - obsahové zameranie.pdf (8. 3. 2018 7:15:34)
ANGLICKÝ JAZYK - obsahové zameranie.pdf (8. 3. 2018 7:15:29)
Informácie pre uchádzačov 2018_19.pdf (8. 3. 2018 7:15:22)
Témy DP - CR 2018-19.pdf (26. 2. 2018 10:37:23)
Školitelia - zoznam (dec.2017).pdf (12. 12. 2017 11:24:14)
Prihlaska_III_stupen.pdf (6. 10. 2016 10:12:09)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 11. 4. 2018 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela