Ekonomická fakulta

Informácie pre uchádzačov

DrŠ - PK - info pre uchádzačov 2017_18.docx (21. 4. 2017 7:40:13)
Témy DP - EMP 2017-18.pdf (20. 3. 2017 13:26:15)
Témy DP - FIN 2017-18.pdf (20. 3. 2017 10:24:04)
Témy DP - CR 2017-18.pdf (7. 3. 2017 13:44:03)
Témy DP - VEP 2017-18.pdf (7. 3. 2017 13:43:27)
Školitelia - zoznam .pdf (4. 11. 2016 11:05:35)
DrŠ - PK - ekonómia (obsahové zameranie).docx (6. 10. 2016 10:13:37)
DrŠ - PK - cudzí jazyk (obsahové zameranie).docx (6. 10. 2016 10:13:30)
Prihlaska_III_stupen.pdf (6. 10. 2016 10:12:09)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 21. 4. 2017 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela