Ekonomická fakulta

Zoznam partnerských univerzít pre ERASMUS+

Zoznam partnerov pre ERASMUS + nájdete v priloženom súbore.

Venujte pozornosť aj vloženým poznámkam, obsahujú hodnotné rady a informácie pre výber vhodnej partnerskej školy.

Prehľad bilaterálnych dohôd Erasmus Plus.xlsx (15. 3. 2017 12:52:28)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 15. 3. 2017 | Aktualizoval: Prašovská Jana