Zoznam partnerských univerzít pre ERASMUS+

Zoznam partnerov pre ERASMUS + nájdete v priloženom súbore.

Venujte pozornosť aj vloženým poznámkam, obsahujú hodnotné rady a informácie pre výber vhodnej partnerskej školy.

Prehľad bilaterálnych dohôd Erasmus Plus.xlsx (19. 12. 2018 11:11:01)
Universite of Lille FACTSHEET2018-2019.pdf (4. 4. 2018 8:24:54)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 19. 12. 2018 | Aktualizoval: Prašovská Jana