Zoznam partnerských univerzít pre ERASMUS+

Zoznam partnerov pre ERASMUS + nájdete v priloženom súbore.

Venujte pozornosť aj vloženým poznámkam, obsahujú hodnotné rady a informácie pre výber vhodnej partnerskej školy.

Prehľad bilaterálnych dohôd Erasmus Plus.xlsx (7. 11. 2019 10:45:05)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 7. 11. 2019 | Aktualizoval: Prašovská Jana