Úvod > Fakulta >

Vedenie fakulty

Peter Krištofík 

Dekan
doc. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.
tel.: +421/48/446 21 21
viac informácií

Emília Zimková

Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť
prof. Ing. Emília Zimková, PhD.
tel.: +421/48/446 63 22
viac informácií

Ján Šebo

Prodekan pre rozvoj
doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.
tel.: +421/48/446 23 19
viac informácií

Mária Kanderová

Prodekanka pre pedagogickú činnosť
Ing. Mária Kanderová, PhD.
tel.: +421/48/446 66 18
viac informácií

Gabriela Kormancová

Prodekanka pre medzinárodné vzťahy
Mgr. Ing. Gabriela Kormancová, PhD
tel.: +421/48/446 21 78
viac informácií


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 29. 3. 2019 | Aktualizoval: Administrátor