Úvod > Fakulta >

Vedenie fakulty

 

Dekan
doc. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.
tel.: +421/48/446 21 21
viac informácií

 

Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť
prof. Ing. Emília Zimková, PhD.
tel.: +421/48/446 63 22
viac informácií

 

Prodekan pre rozvoj
doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.
tel.: +421/48/446 23 19
viac informácií

 

Prodekanka pre pedagogickú činnosť
Ing. Mária Kanderová, PhD.
tel.: +421/48/446 66 18
viac informácií

 

Prodekanka pre medzinárodné vzťahy
Ing. Mária Kanderová, PhD. - dočasne poverená vedením úseku prodekana pre medzinárodné vzťahy
tel.: +421/48/446 66 18
viac informácií


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 16. 1. 2019 | Aktualizoval: Administrátor