Úvod > Fakulta >

Vedenie fakulty

 

Dekan
doc. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.
tel.: +421/48/446 21 21
viac informácií

 

Prodekanka pre medzinárodné vzťahy
doc. Ing. Vanda MARÁKOVÁ, PhD.
tel.: +421/48/446 21 78
viac informácií

 

Prodekanka pre rozvoj
doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.
tel.: +421/48/446 21 50
viac informácií

 

Prodekan pre pedagogickú činnosť
doc. Ing. Hussam MUSA, PhD.
tel.: +421/48/446 21 30
mobil: +421/905/882 629
viac informácií

 

Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť
doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D.
tel.: +421/48/446 21 40
viac informácií


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 16. 9. 2016 | Aktualizoval: Administrátor