Ekonomická fakulta

Štátne skúšky

 

BAKALÁRSKA ŠTÁTNA SKÚŠKA                                  INŽINIERSKA ŠTÁTNA SKÚŠKA

 

ZARADENIE študentov na BŠS - jún 2017

 


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 9. 6. 2017 | Aktualizoval: Horvátová Lucia