Štátne skúšky

 

BAKALÁRSKA ŠTÁTNA SKÚŠKA                                  INŽINIERSKA ŠTÁTNA SKÚŠKA

 

                                                                                  

ZARADENIE ŠTUDENTOV na BŠS a IŠS v mesiaci AUGUST 2019

 

 

 

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 31. 7. 2019 | Aktualizoval: Horvátová Lucia