Štátne skúšky

 

BAKALÁRSKA ŠTÁTNA SKÚŠKA                                  INŽINIERSKA ŠTÁTNA SKÚŠKA

 

                                                                                     ZARADENIE študentov na IŠS - jún 2020                                                                                 

 

 

 

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 28. 5. 2020 | Aktualizoval: Horvátová Lucia