Štátne skúšky

 

BAKALÁRSKA ŠTÁTNA SKÚŠKA                                  INŽINIERSKA ŠTÁTNA SKÚŠKA

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 4. 10. 2017 | Aktualizoval: Horvátová Lucia