Študijné oddelenie Bc. a Ing. štúdia

 

Prodekan pre pedagogickú činnosť

doc. Ing. Hussam MUSA, PhD.
tel.: +421/48/446 21 30
mobil: +421/905/882 629
viac informácií


Študijné oddelenie sa nachádza v novej budove Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Cesta na amfiteáter 1, na prízemí.

ÚRADNÉ HODINY ŠTUDIJNÉHO ODDELENIA

ROZDELENIE študentov podľa študijných referentiek platné od 10-10-2018

 

Študijné referentky:

Ing. Horvátová Lucia, vedúca študijného oddelenia
mail: lucia.horvatova@umb.sk
telefón: +421 48 446 6127
kancelária č. 043 NB

Výlupková Diana
mail: diana.vylupkova@umb.sk
telefón: +421 48 446 6125
kancelária č. 040 NB

Matejková Jana
mail: jana.matejkova@umb.sk
telefón: +421 48 446 6132
kancelária č. 039 NB

Ing. arch. Supuková Monika
mail: monika.supukova@umb.sk,
telefón: +421 48 446 6124
kancelária č. 038 NB


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 11. 10. 2018 | Aktualizoval: Horvátová Lucia