Študijné oddelenie Bc. a Ing. štúdia

Študijné oddelenie sa nachádza v novej budove Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Cesta na amfiteáter 1, na prízemí.

ÚRADNÉ HODINY ŠTUDIJNÉHO ODDELENIA - ZRUŠENÉ!!!

ROZDELENIE študentov podľa študijných referentiek

 

UPOZORNENIE ŠTUDIJNÉHO ODDELENIA

Upozorňujeme študentov a ostatné stránky,

že OD 9. marca 2020 

sa RUŠIA VŠETKY stránkové hodíny študijného oddelenia

v záujme predchádzania šírenia ochorenia COVID-19.

Študentom a stránkam sa odporúča komunikovať výhradne elektronickou formou príp. telefonicky.

Ďakujeme za pochopenie


OPATRENIA v súvislosti s obmedzením COVID-19

 

Referentky študijného oddelenia:

HORVÁTOVÁ  Lucia, Ing. - vedúca oddelenia
mail: lucia.horvatova@umb.sk
telefón: +421 48 446 6127
kancelária č. 043 NB

ĎURDINOVÁ  Jana
mail: jana.durdinova@umb.sk
tel.: +421 48 446 6124
kancelária č. 038 NB

MATEJKOVÁ  Jana 
mail: jana.matejkova@umb.sk
tel.: +421 48 446 61 32
kancelária č. 039 NB

UHLIARIKOVÁ  Alexandra
mail: alexandra.uhliarikova@umb.sk
tel.: +421 48 446 6125
kancelária č. 040 NB

 

Prodekanka pre pedagogickú činnosť

Ing. Mária KANDEROVÁ, PhD.
mail: maria.kanderova@umb.sk
viac informácií


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 28. 3. 2020 | Aktualizoval: Horvátová Lucia