Študijné oddelenie Bc. a Ing. štúdia

Študijné oddelenie sa nachádza v novej budove Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Cesta na amfiteáter 1, na prízemí.

ÚRADNÉ HODINY ŠTUDIJNÉHO ODDELENIA

ROZDELENIE študentov podľa študijných referentiek

 

Študijné referentky:

Ing. Horvátová Lucia, vedúca študijného oddelenia
mail: lucia.horvatova@umb.sk
telefón: +421 48 446 6127
kancelária č. 043 NB

Matejková Jana
mail: jana.matejkova@umb.sk
telefón: +421 48 446 6132
kancelária č. 039 NB

Ing. arch. Supuková Monika
mail: monika.supukova@umb.sk,
telefón: +421 48 446 6124
kancelária č. 038 NB

 

Prodekanka pre pedagogickú činnosť

Ing. Mária KANDEROVÁ, PhD.
mail: maria.kanderova@umb.sk
viac informácií


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 15. 11. 2019 | Aktualizoval: Horvátová Lucia