UPOZORNENIE študijného oddelenia

 

Upozorňujeme študentov a ostatné stránky,


že dňa 22. 1. 2018 (pondelok)  


bude študijné oddelenie


vybavovať stránky


LEN V POPOLUDŇAJŠÍCH ÚRADNÝCH HODINÁCH od 13.00 hod. do 14.00 hod.


Od 09.00 hod. do 11.00 hod. študijné oddelenie tento deň NEÚRADUJE

z dôvodu pracovnej porady študijných oddelení na Rektoráte UMB.


                                                            Ďakujeme za pochopenie.

 

                                                                                                                      študijné oddelenie


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 18. 1. 2018 | Aktualizoval: Horvátová Lucia