Ekonomická fakulta

Konferencia o ekonomickom rozmere slobody v PO

Dňa 22. 11. 2016 sa naši študenti zúčastnili konferencie o ekonomickom rozmere slobody v Prešove. V rámci programu vystúpil prof. Dr. Georg Milbradt s prednáškou o Nemeckom modeli sociálne spravodlivého trhového hospodárstva a Ing. Marcel Klimek s prednáškou o Aplikácii nemeckého modelu na Slovensku.

  


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Bartková Lucia