Ekonomická fakulta

Stáže rozličné krajiny

stáže na rozličných miestach, bližšie info v prílohe

kontaktujte:

Kinga Bastiova
HR Intern

del REY International Hungary
Capital Square, 1st tower 3rd floor
Váci street 76. – 1133 Budapest, Hungary

e-mail: kinga.bastiova@delreyinternational.com
phone: +36.1.883.0371
fax: +36.1.883.0301
web: www.delreyinternational.com
________________________________________

UMB_BB.docx (6. 12. 2016 13:02:48)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 6. 12. 2016 | Aktualizoval: Prašovská Jana