2017 Jar v nemeckom jazyku

3. ročník festivalu Jar v nemeckom jazyku ponúkol dve zaujímavé podujatia: Švajčiarsky syrový večer, na ktorom náš švajčiarsky kamarát a sponzor Marco Marti pripravil dve švajčiarske kulinárske špeciality: syrové fondue a raclette. Ako inak, z pravých švajčiarskych syrov. Obidve špeciality pripravoval priamo pred zúčastnenými hosťami tak, ako sa to robí u nich, vo Švajčiarsku. K tomu nám náš veľký fanúšik a podporovateľ – Rakúšan Christian Schneider, zamestnanec rakúskej firmy STEFE, doviezol niekoľko fliaš kvalitného rakúskeho vína. Úvodnú prezentáciu o Švajčiarsku pripravil a predstavil študent Ekonomickej fakulty UMB Jozef Pálesch.

2. podujatím bolo premietanie nemeckej komédie z roku 2015 „Ich bin dann mal weg“. Film pre túto príležitosť vybrali a veľmi precízne otitulkovali študenti 1. ročníka magisterského štúdia odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo z Katedry germanistiky Filozofickej fakulty UMB.

            

Jar_v_nemčine_2017.pdf (6. 3. 2017 9:44:26)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Aktualizoval: Strnádová Petra