Študentská vedecká aktivita (ŠVA)

Milí študenti, pozývame Vás na medzinárodnú študentskú konferenciu Študentská vedecká aktivita (ŠVA), ktorá sa uskutoční 6. apríla 2017 na Ekonomickej fakulte UMB. Vystúpte z davu a prezentujte výsledky vašej vedeckej práce!!! Vypísané témy pre odbor EMP nájdete uvedené dole v prílohe, ale v prípade aktívneho záujmu je možné dohodnúť si aj vlastnú tému. V prípade otázok sa obráťte buď na príslušného vedúceho práce alebo koordinátorku ŠVA pre odbor EMP Ing. Marcelu Kovaľovú, PhD. (marcela.kovalova@umb.sk). Tešíme sa na aktívnu diskusiu.

ŠVA 2017_Kriteriá hodnotenia práce.pdf (1. 2. 2017 13:37:19)
ŠVA 2017_Prihláška, abstrakt a titulná strana.pdf (1. 2. 2017 13:37:14)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Elexa Ľuboš