Študentská vedecká aktivita (ŠVA)

Milí študenti,

 

aj tento rok máte príležitosť zapojiť sa do Študentskej vedeckej aktivity (ŠVA), ktorá sa uskutoční 11. apríla 2019. V prílohe nájdete zoznam vypísaných tém pre sekciu Ekonomika a manažment podniku, avšak vaša iniciatíva a návrh vlastnej témy sú rovnako vítané.

Čo môžete získať účasťou na ŠVA?

Predovšetkým cenné skúsenosti a možnosť prezentovať výsledky vlastnej tvorivej vedeckej práce prostredníctvom riešenia zaujímavých tém, okrem toho však môžete získať aj doplnkové body pre výberové konania na zahraničné študijné pobyty, doktorandské štúdium alebo k žiadosti o ubytovanie na internáte. Najlepšie práce budú odmenené aj formou motivačného štipendia.

V prípade vášho záujmu o konkrétnu tému oslovte príslušného vedúceho práce, s ďalšími otázkami sa môžete obrátiť aj na koordinátorku pre sekciu EMP Ing. Lenku Hvolkovú, PhD. (lenka.hvolkova@umb.sk).

 

Prajeme vám veľa tvorivosti, inšpirácie a podnetných nápadov pri riešení jednotlivých tém,

 

členovia odboru EMP

temy_SVA_2019_sekcia_Ekonomika_a_manazment_podniku.docx (5. 2. 2019 10:52:11)
SVA_prihlaska_abstrakt_titulna_strana_2019.doc (5. 2. 2019 10:51:51)
SVA_pozvanka_2019.docx (5. 2. 2019 10:51:48)
SVA_2019_plagat.pdf (5. 2. 2019 10:51:42)
ŠVA 2017_Kriteriá hodnotenia práce.pdf (1. 2. 2017 13:37:19)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Elexa Ľuboš