Úvod > Ponuka >

International Week Budapešť

Máte chuť na zmenu? Týždenný pobyt v Budapešti: 25. International Week (29.3.-3.4.2020) na EDUTUS College vám umožní absolvovať zaujímavý kurz, kultúrny a spoločenský program, spoznať 2 miliónovú metropolu Maďarska a hlavne nadviazať kontakty so študentmi z celej Európy (Nemecko, Belgicko, Francúzsko, Grécko, Dánsko, Turecko...).

Ak máte záujem, alebo ak aj len zvažujete či by ste šli :), kontaktujte ma: Ing. Peter Laco. Podrobnejšie informácie aj v priložených súboroch (v univerzitnom spravodajcovi spred pár rokov na str.23).

International Week Practical Info - 2019.pdf (17. 12. 2019 10:32:31)
2017_2_spravodajca_umb.pdf (17. 12. 2019 10:32:08)
2011_5_spravodajca_umb.pdf (7. 2. 2017 14:21:02)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 17. 12. 2019 10:51:02 | Aktualizoval: Administrátor