Ekonomická fakulta

Oznamy o obhajobách

Oznámenia o obhajobách dizertačných prác sú zverejňované najneskôr 3 týždne pre konaním obhajob.

 

Bližšie informácie budú zverejnené v priložených súboroch.


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 25. 8. 2017 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela