Zápisy na AR 2019/2020

Zápis do 1. roka štúdia doktorandov dennej aj externej formy sa uskutoční dňa 2. septembra 2019 o 10,00 hod. v zasadačke 3 (chodba dekanátu) v budove Ekonomickej fakulty UMB, Tajovského 10 v Banskej Bystrici.

Zápis do vyšších ročníkov štúdia v akademickom roku 2019/2020 sa uskutoční dňa 2. septembra 2019 po 12,00 hod. individuálne v kancelárii referátu doktorandského štúdia, p. Gavalcová, č. dv. 041 (cez 040).

 

 

 

Čestné vyhlásenie.doc (3. 7. 2019 8:54:14)
Zápis do vyššieho roka štúdia.pdf (3. 7. 2019 8:54:04)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 3. 7. 2019 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela