Rozvrh DrŠ

 

Rozvrh doktorandského štúdia na zimný/letný semester aktuálneho akademického roka bude zverejnený najneskôr 7 dní pred začiatkom výučby.

 

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 2. 9. 2020 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela