Ekonomická fakulta

Oznamy o obhajobách

Oznámenia o obhajobách dizertačných prác sú zverejňované najneskôr 3 týždne pre konaním obhajob.

Najbližšie obhajoby dizertačných prác sa uskutočnia:

21. 8. 2017    v študijnom programe "ekonomika a manažment podniku"

22. 8. 2017    v študijnom programe "ekonomika a manažment podniku"

24. 8. 2017    v študijnom programe "verejná ekonomika a politika"

24. 8. 2017    v študijnom programe "cestovný ruch"

Bližšie informácie sú v priložených súboroch.

Oznámenie o obhajobách CR.pdf (28. 7. 2017 7:42:33)
Oznámenie o obhajobách VEP.pdf (28. 7. 2017 7:42:25)
Oznámenie o obhajobách EMP.pdf (28. 7. 2017 7:41:53)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 28. 7. 2017 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela