Rozvrh DrŠ

 

Rozvrh na letný semester AR 2019/2020 doktorandského štúdia

LS 2019/2020

UPOZORNENIE

Ruší sa organizovaná výučba doktorandského štúdia - opatrenie UMB z dôvodu šírenia koronavírusu. Doktorandi si dohodnú individuálne konzultácie s príslušným vyučujúcim.

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 26. 3. 2020 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela