Ekonomická fakulta

Oznamy o obhajobách

Oznámenia o obhajobách dizertačných prác sú zverejňované najneskôr 3 týždne pre konaním obhajob.

Dňa 17. 1. 2018 sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce v študijnom programe "cestovný ruch".

Bližšie informácie sú zverejnené v priloženom súbore.

Oznámenie o obhajobe.pdf (12. 12. 2017 11:27:34)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2017 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela

Ďakujeme za podporu:

Železiarne Podbrezová SAP Davital Mesto Poprad Eduard Maták Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica