Rozvrh DrŠ - ZS 2019/2020

 

V priloženom súbore je rozvrh na zimný semester AR 2019/2020 doktorandského štúdia. Jeho aktualizácia alebo prípadné zmeny v rozvhu budú včas zverejnené na tejto stránke.

 

 

 

ROZVRH DOKTORANDSKEHO STUDIA ZS 2019-2020.xls (17. 10. 2019 8:16:41)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 17. 10. 2019 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela