Ekonomická fakulta

Oznamy o obhajobách

Oznámenia o obhajobách dizertačných prác sú zverejňované najneskôr 3 týždne pre konaním obhajob.

Najbližie obhajoby dizertačných prác sa uskutočnia dňa 22. 6. 2017 v študijnom odbore verejná ekonomika a služby. Bližšie informácie sú v priloženom súbore.

Oznámenia o obhajobách 22.6..pdf (5. 6. 2017 8:11:49)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 5. 6. 2017 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela