Aktuálne oznamy

O konaní obhajob dizertačných prác v jednotlivých študijných programoch bude zverejnená informácia najneskôr 3 týždne pre konaním obhajob.

 

Obhajoby dizertačných prác v jednotlivých študijných programoch sa uskutočnia nasledovne:

20. 8. 2018                            študijný program "verejná ekonomika a politika"

23. 8. 2018                            študijný program "cestovný ruch"

23. 8. 2018 a 24. 8. 2018        študijný program "ekonomika a manažment podniku"

 


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 4. 7. 2018 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela