ŠPANIELSKO stáže Costa Brava

V prípade záujmu  o stáže na Costa bBrva kontaktujte uvedenú zodpovenú osobu a rovnako vpylňte CV, do formuláru, ktorý nájdete v prílohách a zašlite ho na nižšie uvedený e mail.

Assistant Management


info@ipracticecostabrava.com
ipracticecostabrava@gmail.com
www.ipracticecostabrava.com
tel: 0034 647 91 2878

staze Costa Brava.jpg (15. 2. 2017 10:56:23)
staze Costa Brava CV form.docx (15. 2. 2017 10:56:13)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 15. 2. 2017 | Aktualizoval: Prašovská Jana